Brand

Pris

Sortering

Upprätta ny lista
Spara
Elma Easy Flex läckagesökning 641

Elma 641 används till att hitta läckage (i t.ex. trycklufts- & gasinstallationer, vakuuminstallationer, tankar och även på pneumatiska anläggningar).

Elma 641 detekterar ljud i frekvensområde 40 kHz och detta område är inte hörbart för människan. Läckande tryckluft eller elektriskt överslag (gnistor) frambringar tex. ultraljud på denna nivå. Det ultraljud som mikrofonen fångar upp omvandlas till en hörbar ljudbild i dom medföljande standardhörlurarna och denna ljudbild står i propotition till storleken på läckan och även avståndet till den.

Användningen av instrumentet är så enkel så att alla kan använda den så att man snabbt och effektivt kan lokalisera ljudläckage som i slutänden sparar pengar för dig då du vet vad och vart du ska åtgärda felet.
 
Är det som så att bakgrundsljudet är för högt så rekommenderar vi hörlurarna som finns under tillbehör då dom täcker öronen mer och då stänger ute obehörigt ljud.

Användningsområden:
Industri, bilar, hantverk, laboratorium, sjukhus, flygindustrin m.m.

Instrumentet levereras i en väska med hörlur samt en Svensk manual.

Läs mer

Elma Easy Flex läckagesökning 641

EAN 5706445640010

E-NR 4210394

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

3 295,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Elma 641 Easy flex SPECIAL KIT
Elma 641 används till att hitta läckage (i t.ex. trycklufts- & gasinstallationer, vakuuminstallationer, tankar och även på pneumatiska anläggningar). Elma 641 utnyttjar sig av en banbrytande digital teknologi, där det ultraljud (16-100kHz) som skapas vid t.ex. tryckluftsläckage, via Elma 641 omvandlas till en digital signal som användaren hör från Elma 641 i form av en pulserande ton. Ju snabbare tonen pulserar, ju större är storleken på läckaget (större hastighet = större läckage).

Användningsområden:
Industri, bilar, hantverk, laboratorium, sjukhus, flygindustrin m.m.


Innehåller:
Elma 641
Stor väska
Hörlurar (se under tilbehör för vilka)
Läs mer

Elma 641 Easy flex SPECIAL KIT

EAN 5706445640324

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

6 495,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
UE Ultraprobe 100SC ultraljudspistol
UP-100SC ultraljudspistol kan användea till mindre uppdrag inom både luft- och strukturburen lyssning. Prisbillig utrustning med analog visning av dB-nivå. Då pistolen inte har möjlighet för att ändra på ljudfrekvensen, rekommenderas denna endast till att användas för tryckluftsläckagesökning och lagerdiagnostisering.

Tillbehör: Standard headset, kontaktprob, ”Closeup” prob och ”long range” prob. Levereras i canvasväska.
Garanti 5 år - vid registrering hos UE Systems.
Läs mer

UE Ultraprobe 100SC ultraljudspistol

EAN 5706445331000

E-NR 4201722

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

15 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
UE Ultraprobe 3000SC ultraljudspistol
UP-3000SC ultraljudspistol kan användas till mindre uppdrag inom både luft- och strukturburen lyssning. Prisbillig utrustning med digital visning av dB-nivå. Då pistolen inte har möjlighet för att ändra på ljudfrekvensen, rekommenderas denna endast till attt användas till tryckluftsläckagesökning och lagerdiagnostisering. Möjlighet till att ”spara” db-nivå och föra över till en programvara.
Tillbehör: ”LowNoice” headset, kontaktprob, ”Closeup” prob och ”long range” prob. Levereras i metallväska.

Garanti 5 år - vid registrering hos UE Systems
Läs mer

UE Ultraprobe 3000SC ultraljudspistol

EAN 5706445331017

E-NR 4201723

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

42 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
UE Ultraprobe 9000SC ultraljudspistol
UP-9000SC ultraljudspistol kan användas till alla applikationer inom både luft- och strukturburen lyssning, då det är möjligt att ställa in frekvensen för det uppdrag man skall lösa. Speciellt användbar till professionell läckagesökning, mekanisk diagnostisering och elektriska undersökningar. Digital display med visning av dB.
Möjlighet att ”spara” dB-nivå i internt minne för att senare kunna för över till en programvara.
Tillbehör: ”LowNoice” headset, kontaktprob, ”Closeup” prob och ”long range” prob.
Levereras i metallväska.

Garanti 5 år - vid registrering hos UE Systems. Kan också levereras som ATEX-modell.
Läs mer

UE Ultraprobe 9000SC ultraljudspistol

EAN 5706445331024

E-NR 4201724

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

65 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124-LD akustisk kamera

FLIR SI124-LD är ett nytt handhållet instrument för att lokalisera läckage i exempelvis tryckluftsanläggningar. Ett läckage i en tryckburen anläggning avger ultraljud, som inte är hörbart av det mänskliga örat. FLIR SI124-LD är uppbyggd med 124 superkänsliga mikrofoner, som är placerade så det är möjligt att bestämma läckagets riktning samt storlek när rummet skannas. Denna metod är normalt sett 10 gånger snabbare än traditionella skanningar utförda med ultraljudsutrustning och ”sniffermetoden”. Instrumentet arbetar från 0,3 till 100 meters avstånd, och hittar snabbt en eventuell läcka av gas, luft eller ånga på tryckburna anläggningar.

SI124-LD bygger upp en akustisk bild med hjälp av de 124 mikrofonerna och sedan transponeras den akustiska bilden i realtid ovanpå en digital kamerabild, vilket ger användaren möjligheten att noggrannt lokalisera ljudkällan och därmed otätheten. Bilderna sparas i det interna minnet som dokumentation och för senare reparation/åtgärdande av eventuella otätheter. I en vanlig industrimiljö kan instrumentet hitta på >0,032 l/min vid 3 bar och ett avstånd 10 meter. Problemet med en störande industrimiljö och användning av slutna hörlurar, som man känner igen från traditionell ultraljudsutrustning, är icke existerande med FLIR SI124-LD, eftersom du använder LCD-skärmen till att visualisera otätheterna, i stället för att lyssna efter dem.

Genom en regelbunden underhållsrutin kan FLIR SI124-LD hjälpa verksamheten med att hitta otätheter i t.ex. tryckluftsanläggningar, medan det fortfarande är små otätheter. Detta kan spara mycket pengar på elkostnader och för tidigt utslitna kompressorer. SI124-LD kvantifierar läckagets storlek för att indikera hur mycket energi som förloras, och hur mycket pengar man sparar genom att upptäcka/reparera problemet.

  • FLIR SI124-LD hittar gasläckage 10 gånger snabbare än tidigare
  • Skannar från 3 till 100 meters avstånd
  • 124 högkänsliga mikrofoner inbyggt
  • Hittar läckage på tryckburna anläggningar
  • Anger beräknat läckage i liter/min
  • Dokumentation sparas på 32GB internminne
  • Inbyggd Wi-Fi för trådlös överföring av filer till PC/Cloud
  • Rapportering och analys via gratis FLIR Cloud-lösning

FLIR SI124-LD levereras komplett klar för användning med uppladdningsbart batteri (externt), batterikabel, batteriladdare, handrem, kamera- och batteriväska, USB-minne och dokumentation.

 

Läs mer

FLIR Si124-LD akustisk kamera

EAN 7332558028582

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124-LD Plus akustisk kamera

FLIR SI124-LD Plus är ett handhållet instrument för att lokalisera läckor i till exempel tryckluftssystem. I den nya Plus-versionen hittar du följande förbättringar jämfört med tidigare modeller:

• AutoFilter: väljer rätt inställningar beroende på den omgivande miljön och filtrerar automatiskt bort störningar för att göra instrumentet ännu enklare och mer effektivt för att hitta läckor.

• AutoDistance: känner automatiskt av avståndet mellan läckan och kameran för att förbättra noggrannheten.

• Förbättrad läckagedetektering: konstant korrekta inställningar leder till förbättrad läckagedetektering och möjligheten att hitta ännu mindre luftläckor från 0,016 l/min till 0,004 l/min.

En läcka i ett trycksatt system avger ultraljud som inte är hörbart för det mänskliga örat. FLIR SI124-LD Plus är byggd med 124 superkänsliga mikrofoner, som är placerade så att det går att avgöra läckans riktning, samt storleken på läckan när rummet skannas. Denna metod är vanligtvis 10 gånger snabbare än traditionella skanningar gjorda med ultraljudsutrustning och "sniffermetoden". Instrumentet arbetar på ett avstånd av 0,3 till 130 meter och hittar supersnabbt eventuellt läckage av gaser, luft eller ånga i trycksatta system.

SI124-LD Plus bygger upp en akustisk bild med hjälp av de 124 mikrofonerna. Den akustiska bilden transponeras i realtid ovanpå en digitalkamerabild vilket gör att användaren kan exakt lokalisera ljudkällan och därmed läckan. Bilderna dokumenteras i internminnet för senare reparation/korrigering av eventuella läckor. I en typisk industriell miljö kan instrumentet hitta läckor från 0,016 l/min till 0,004 l/min. Problemet med en bullrig industrimiljö och användningen av slutna hörlurar, som känt från traditionell ultraljudsutrustning, existerar inte med FLIR SI124-LD Plus eftersom du använder LCD-skärmen för att visualisera läckorna istället för att lyssna efter dem.

 

Genom en regelbunden underhållsrutin kan FLIR SI124-LD Plus hjälpa företaget att hitta läckor i t.ex. tryckluftssystem, medans det fortfarande finns mindre läckor. Detta kan spara mycket pengar på elkostnader och för tidigt utslitna kompressorer. SI124-LD Plus kvantifierar storleken på läckan för att indikera hur mycket energi som gick förlorad och hur mycket pengar som sparas genom att reparera problemet.

FLIR SI124-LD Plus hittar gasläckor 10 gånger snabbare än tidigare sökmetoder
Skannar från 0,3 till 130 meter bort
124 högkänsliga mikrofoner inbyggda
Hittar läckor i trycksatta system
Indikerar beräknat läckage i liter/min
Dokumentationen lagras på 32 GB internminne
Inbyggt Wi-Fi för trådlös överföring av filer till PC/moln
Rapportering och analys via den kostnadsfria FLIR Cloud-lösningen

FLIR SI124-LD Plus levereras helt redo att användas i ett fodral med 2 laddningsbara batterier, batteriladdare, kamerarem, USB-nyckel, programvara användarlicens FTS Si124 Plugin och dokumentation.

Läs mer

FLIR Si124-LD Plus akustisk kamera

EAN 7332558031483

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124-PD-V2

FLIR Si124-PD-V2 är ett användarvänligt, handhållet instrument, som används till att lokalisera, analysera och klassificera urladdningar i elektriska högspänningsanläggningar. Version 2 har ett internt uppladdningsbart/utbytbart batteri. Detta lättanvända instrument är gjort för förebyggande underhåll samt felsökning, och kommer i många fall att identifiera problem 10 gånger snabbare än traditionella felsökningmetoder. Utöver lokalisering av eventuella ljusbågar/överslag mellan komponenter, kan FLIR Si124-PD-V2 också utföra ett ”lyssningstest” innan ett högspänningsfack öppnas, för att undvika farliga överraskningar.

Uppbyggd med 124 mikrofoner, producerar Si124-PD-V2 en exakt akustisk bild, som visuellt visar ultraljudsinformation, även i störande industriella miljöer. Den akustiska bilden överlagras i realtid på en digital kamerabild, och ger användaren möjlighet att noogrannt lokalisera ljudkällan. Utrustad med FLIR Acoustic Camera Viewer cloudtjänst, sparar detta smarta verktyg automatiskt bilder i molnet, när de är tagna. Användaren kan därefter använda FLIR Advanced Severity Assessment Analyse för att klassificera problemets allvar och ge vägledning om rekommenderade handlingar för att lösa problemet. Med en regelbunden, förebyggande underhållsrutin kan FLIR Si124-PD-V2 hjälpa dig att spara pengar på reparationer, eftersom problem kan detekteras innan ett totalt avbrott är en realitet.

FLIR Si124-PD-V2 levereras komplett klar för användning i en väska med 2 uppladdningsbara batterier, batteriladdare, kamerarem, USB-minne, användarlicens för programvaran FTS Si124 Plugin och dokumentation.

Läs mer

FLIR Si124-PD-V2

EAN 7332558029671

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124 akustisk kamera

FLIR Si124 är en industriell akustisk kamera som ger dig en exakt akustisk bild som transponeras i realtid över en digital kamerabild. Den blandade visuella och ljudbilden visas direkt på skärmen som en visuell visning av ultraljudsinformation vilket gör att användaren på ett korrekt sätt kan pinpointa ljudkällan.

Den akustiska kameran har två huvudområden: läckagedetektering samt lokalisering av t.ex. corona från högspänningsanläggningar. Genom att använda ljudbilder från 124 inbyggda mikrofoner, kan FLIR Si124 hjälpa dig att identifiera läckor och PD (partial discharge) upp till 10 gånger snabbare än med traditionella metoder.

Högspänningsurladdningar

I elektriska system, kan partiella urladdningar leda till att utrustningen falerar och oplanerad nedtid. Med Si124, kan man på ett säkert sätt detektera problem på upp till 100 meters avstånd och analysera urladdninsgmönster. Kameran klassificerar tre partiella urladdningstyper - yturladdningar, flytande urladdningar, och urladdningar i luft. Kunskap om typen och allvarlighetsgraden av urladdningen gör att man kan planera underhåll och minimera fel och nedtid.

Si124 kräver minimalt med utbildning och kan användas med en hand. Genom en regelbunden underhållsrutin kan man spara både tid och pengar med hjälp av Si124, och snabbt hitta eventuella felkällor. 

Läs mer

FLIR Si124 akustisk kamera

EAN 7332558026281

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124-V2

FLIR Si124-V2 är et handhållet instrument för att lokalisera läckage i exempelvis tryckluftsanläggningar. Ett läckage i en tryckburen anläggning avger ultralyd, som inte är hörbart av det mänskliga örat. FLIR Si124-V2 är uppbyggd med 124 superkänsliga mikrofoner, som är placerade, så det är möjligt att bestämma riktning och storlek på läckaget när rummet skannas. Denna metod är normalt 10 gånger snabbare än traditionella skanningar utförda med ultraljudsutrustning och ”sniffermetoden”. Instrumentet arbetar från 0,3 till 100 meters avstånd, och hittar supersnabbt ett eventuellt läckage av gaser, luft eller ånga på tryckburna anläggningar.

Si124-V2 bygger upp en akustisk bild med hjälp av de 124 mikrofonerna, den akustiska bilden transponeras i realtid över på en digital kamerabild, vilket ger användaren möjlighet att noggrannt lokalisera ljudkällan och därmed otätheten. Bilderna sparas i internminnet som dokumentation och för senare reparation/felavhjälpning av eventuella otätheter. I en vanlig industrimiljö kan instrumentet hitta otätheter på >0,032 l/min vid 3 bar och ett avstånd på 3 meter eller >0,05 l/min vid 3 bar och ett avstånd på 10 meter. Problemet med en störande industrimiljö och användning  av slutna hörlurar, som används med traditionell ultraljudsutrustning, finns inte med FLIR Si124-V2, eftersom du använder LCD-skärmen till att visualisera otätheterna, i stället för att lyssna efter dem.

Med en regelbunden underhållsrutin kan FLIR Si124-V2 hjälpa verksamheten med att hitta otätheter i t.ex. tryckluftsanläggningar, medan de fortfarande är mindre otätheter. Detta kan spara mycket pengar för elkostndader och för tidigt nedslitna kompressorer. Si124-V2 kvantifierar läckagets storlek för att indikera hur mycket energi som förloras, och hur mycket pengar man sparar genom att hitta/reparera problemet.

I samband med högspänningsanläggningar kan FLIR Si124-V2 också användas för detektering av urladdningar, ljusbågar/överslag mellan komponenter samt ”lyssningstest” innan ett högspänningsfack öppnas (för att undvika farliga överraskningar när skåpet öppnas).

FLIR Si124-V2 hitta gasläckor 10 gånger snabbare än tidigare sökmetoder
Skannar från 3 till 100 meters avstånd
124 inbyggda, högkänsliga mikrofoner
Hittar läckage på tryckburna anläggningar
Anger beräknat läckage i liter/min
Kan också användas för detektering av urladdningar på högspänningsanläggningar
Dokumentation sparas på 32GB internminne
Inbyggd WiFi för trådlös överföring av filer till PC/Cloud
Rapport och analys via gratis FLIR Cloudlösning
Version 2 har internt uppladdningsbart/utbytbart batteri 

FLIR Si124-V2 levereras komplett klar för användning i en väska med 2 uppladdningsbara batterier, batteriladdare, kamerarem, USB-minne, användarlicens för programvara FTS Si124 Plugin och dokumentation.

Läs mer

FLIR Si124-V2

EAN 7332558029664

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
UE Ultraprobe 15000 ultraljudspistol
UP-15000 ultraljudspistol är ”toppmodellen” inom ultraljudsdetektering på luft- och strukturburna uppgifter. Kan användas till alla applikationer, då det är möjligt att ställa in frekvensen för det uppdrag man skall lösa. Enkel användning via ”Touch Screen”. Lasertermometer, digitalkamera för dokumentation, Möjlighet till att spara en ljudnivå, men också spara en ”ljudbild” som kan analyseras i kameran, men också i en grafisk programvara.

Tilbehør: ”LowNoice” headset, kontaktprob, ”Closeup” prob, magnetsensor, ”long range” prob och ultraljudsgivare.Levereras i metalväska. Garanti 5 år - vid registrering hos UE Systems
Läs mer

UE Ultraprobe 15000 ultraljudspistol

EAN 5706445331031

E-NR 4201725

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

209 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
Distran Ultra M Pro

Den traditionella sniffermetoden för detektering av läckage på tryckburna anläggningar är normalt sett en långsam affär. Med Distran Ultra M Pro skannar du enkelt efter läckage på upp till 50 meters avstånd - får du en läckageindikation på skärmen som en färgad punkt, går du närmare läckaget, och kan noggrannt lokalisera var otätheten är. Instrumentet arbetar från 0,3 upp till 50 meters avstånd, och hittar supersnabbt ett eventuellt läckage av gas, luft, vakuum** eller ånga på tryckburna anläggningar

Ett läckage i en tryckburen anläggning avger ultraljud, som inte är hörbart av det mänskliga örat. Ultra M Pro är uppbyggd med 124 superkänsliga ultraljudssensorer, som är strategisk placerade, så det är möjligt att bestämma både riktning och storlek på läckaget. Trycket på anläggningen skall minst vara 50 mbar, för att instrumentet skall kunna detektera ett eventuellt läckage. I en lugn miljö kan Ultra M Pro detektera en otäthet på ner till 2 liter/timme, och i en industrimiljö ner till 10 liter/timme.

Ultra M Pro är utrustad med en färgtouchskärm, där du kan se en bild av det område du skannar (FOV=170⁰). Om sensorerna mottager en ultraljudssignal, blir detta visat på skärmen som en färgad punkt som anger var ultraljudet kommer från – och därmed var man har ett läckage. Instrumentet skannar i en vinkel på 180⁰ i förhållande till instrumentet. Som dokumentation för hittade läckor, kan du enkelt spara en JPEG-bild eller en AVI videosekvens i det interna minnet. 

• Hittar gasläckor 10 gånger snabbare än tidigare
• Anger beräknat läckage i liter/timme
• Skannar på upp till 50 meters avstånd och 180⁰ view
• Hittar läckage av gas, luft, vakuum eller ånga på tryckburna anläggningar
• 124 högkänsliga inbyggda ultraljudssensorer
• Dokumentation som akustiska bilder (JPEG) eller video (AVI)
• Rapportering via Distran Audalytics (molnbaserat).

Läs mer

Distran Ultra M Pro

EAN 5706445111619

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70