Leasing & Finansiering

Köp av större instrument eller av flera instrument är ofta en nödvändighet för att uppfylla myndigheternas eller kundernas krav. Då det inte alltid är budgeterat eller passar att belasta kassakrediten eller den fria likviditeten, kan Elma Instruments erbjuda en attraktiv finansieringsmöjlighet i form av ett leasingavtal.

Kontakta oss för ytterligare information samt priser. Ring tel. 08-447 57 70.