Service & kalibrering

Service & kalibrering

Hos Elma Instruments lägger vi stor vikt på att alltid kunna erbjuda bästa möjliga service. Vi arbetar hårt på att ha marknadens snabbaste servicetid, vare sig det gäller kalibrering eller reparation.

I förbindelse med den löpande utvecklingen av nya instrument och vårt utökade produktprogram, håller vi naturligtvis vår serviceverkstad up-to-date. På det sättet har vi alltid den nödvändiga utrustningen, faciliteterna och tekniska kunskapen till att erbjuda dig den bästa och snabbaste servicen.

Vår serviceverkstad utför kalibreringar med utrustning som alltid är kalibrerad - så det är spårbart till nationell eller internationell standard.

Kalibreringsinkallelse

Vi erbjuder gratis inkallelse av era instrument, när det är dags för kalibrering.

Service & kalibrering 2
Lufthastighedsmåleudstyr 1
Lufthastighedsmåleudstyr 2
Vår verkstad 1

Vår verkstad

På vår centralverkstad är det fackutbildad personal som utför kalibreringar och reparationer. Detta för att säkra hög kvalitet. Utöver kalibrering erbjuder vi också reparation på alla våra egna märken. Kalibrering utförs på alla fabrikat.

Vi utökar hela tiden med nya kalibreringsområden och utbildar personalen löpande, så vi alltid har aktuell kunskap.

Kalibrering – vad är det?

Skall du välja en spårbar eller ackrediterad kalibrering?

Kort sagt, så är en kalibrering en avprovning av ett instruments visningsfel. Det vill säga att instrumentet ställs emot en referens, som även kallas en ”standard”. Denna standard ställs emot en rad instrument som i sista änden refererar till en nationell eller internationell standard. Vid en kalibrering använder man normalt en referens som är 2-4 gånger så exakt som det instrument som kalibreras. Detta förhållande kallas för TUR (Test Uncertainty Ratio). 

Det finns två typer av kalibreringar – ackrediterad och spårbar. Bägge typerna av kalibreringar kan spåras till nationell eller internationell standard och kan ha samma kvalitet. Den stora skillnaden är att en ackrediterad kalibrering kräver en omfattande grad av dokumentation efter ISO 17025-standarden, med hänsyn till hur instrumenten hanteras under hela processen. Detta är en mycket dyr process som kräver extern revision, varför denna typ av kalibrering oftast bara används i medicinska sammanhang.

Hos Elma Instruments har vi valt att erbjuda spårbara kalibreringer på alla de många parametrar vårt kalibreringslaboratorium utför. Detta val har vi gjort, då spårbara kalibreringar täcker 98% av verksamheternas behov för kalibrering. Med spårbar kalibrering har vi möjlighet att erbjuda kalibrering till konkurrenskraftiga priser.

Vi erbjuder spårbar kalibrering inom många områden, bl.a.:

Fuktmätutrustning (hygrometer) (Pris endast: 1.495,-)

Spårbar kalibrering av relativ luftfuktighet (%RH) i området 5% till 95%. Som standard kalibreras vid : 20%RH, 50% RH och 80%RH, vid en temperatur på 25°C. Det finns möjlighet att beställa fler punkter.

Lufthastighet (anemometer) (Pris endast: 1.495,-)

Spårbar kalibrering av anemometer i området 0m/s till 28m/s. Som standard kalibreras 10 pkt. (0,3 – 0,6 – 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 15m/s). Punkter kan ändras efter önskemål.