Sökresultat

Resultat för din sökning: si124 Antal produkter som matchar: 6

Produktgrupper

Brand

Pris

Sortering

Upprätta ny lista
Spara
Batteri for FLIR Si124-V2
Uppladdningsbart Li-ion batteri till FLIR Si124 version 2.
Läs mer

Batteri for FLIR Si124-V2

EAN 7332558029695

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

1 795,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124-LD akustisk kamera

FLIR SI124-LD är ett nytt handhållet instrument för att lokalisera läckage i exempelvis tryckluftsanläggningar. Ett läckage i en tryckburen anläggning avger ultraljud, som inte är hörbart av det mänskliga örat. FLIR SI124-LD är uppbyggd med 124 superkänsliga mikrofoner, som är placerade så det är möjligt att bestämma läckagets riktning samt storlek när rummet skannas. Denna metod är normalt sett 10 gånger snabbare än traditionella skanningar utförda med ultraljudsutrustning och ”sniffermetoden”. Instrumentet arbetar från 0,3 till 100 meters avstånd, och hittar snabbt en eventuell läcka av gas, luft eller ånga på tryckburna anläggningar.

SI124-LD bygger upp en akustisk bild med hjälp av de 124 mikrofonerna och sedan transponeras den akustiska bilden i realtid ovanpå en digital kamerabild, vilket ger användaren möjligheten att noggrannt lokalisera ljudkällan och därmed otätheten. Bilderna sparas i det interna minnet som dokumentation och för senare reparation/åtgärdande av eventuella otätheter. I en vanlig industrimiljö kan instrumentet hitta på >0,032 l/min vid 3 bar och ett avstånd 10 meter. Problemet med en störande industrimiljö och användning av slutna hörlurar, som man känner igen från traditionell ultraljudsutrustning, är icke existerande med FLIR SI124-LD, eftersom du använder LCD-skärmen till att visualisera otätheterna, i stället för att lyssna efter dem.

Genom en regelbunden underhållsrutin kan FLIR SI124-LD hjälpa verksamheten med att hitta otätheter i t.ex. tryckluftsanläggningar, medan det fortfarande är små otätheter. Detta kan spara mycket pengar på elkostnader och för tidigt utslitna kompressorer. SI124-LD kvantifierar läckagets storlek för att indikera hur mycket energi som förloras, och hur mycket pengar man sparar genom att upptäcka/reparera problemet.

  • FLIR SI124-LD hittar gasläckage 10 gånger snabbare än tidigare
  • Skannar från 3 till 100 meters avstånd
  • 124 högkänsliga mikrofoner inbyggt
  • Hittar läckage på tryckburna anläggningar
  • Anger beräknat läckage i liter/min
  • Dokumentation sparas på 32GB internminne
  • Inbyggd Wi-Fi för trådlös överföring av filer till PC/Cloud
  • Rapportering och analys via gratis FLIR Cloud-lösning

FLIR SI124-LD levereras komplett klar för användning med uppladdningsbart batteri (externt), batterikabel, batteriladdare, handrem, kamera- och batteriväska, USB-minne och dokumentation.

 

Läs mer

FLIR Si124-LD akustisk kamera

EAN 7332558028582

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124-LD-V2

FLIR Si124-LD-V2 är et handhållet instrument för att lokalisera läckage i exempelvis tryckluftsanläggningar. Ett läckage i en tryckburen anläggning avger ultraljud, som inte är hörbart av det mänskliga örat. FLIR Si124-LD-V2 är uppbyggd med 124 superkänsliga mikrofoner, som är placerade, så det är möjligt att bestämma riktning och storlek på läckaget när rummet skannas. Denna metod är normalt 10 gånger snabbare än traditionella skanningar utförda med ultraljudsutrustning och ”sniffermetoden”. Instrumentet arbetar från 0,3 till 100 meters avstånd, och hittar supersnabbt ett eventuellt läckage av gaser, luft eller ånga på tryckburna anläggningar.

Si124-LD-V2 bygger upp en akustisk bild med hjälp av de 124 mikrofonerna, den akustiska bilden transponeras i realtid över på en digital kamerabild, vilket ger användaren möjlighet att noggrannt lokalisera ljudkällan och därmed otätheten. Bilderna sparas i internminnet som dokumentation och för senare reparation/felavhjälpning av eventuella otätheter. I en vanlig industrimiljö kan instrumentet hitta otätheter på >0,032 l/min vid 3 bar och ett avstånd på 3 meter eller >0,05 l/min vid 3 bar och ett avstånd på 10 meter. Problemet med en störande industrimiljö och användning av slutna hörlurar, som används med traditionell ultraljudsutrustning, finns inte med FLIR Si124-LD-V2, eftersom du använder LCD-skärmen till att visualisera otätheterna, i stället för att lyssna efter dem.

Med en regelbunden underhållsrutin kan FLIR Si124-LD-V2 hjälpa verksamheten med att hitta otätheter i t.ex. tryckluftsanläggningar, medan de fortfarande är mindre otätheter. Detta kan spara mycket pengar för elkostndader och för tidigt nedslitna kompressorer. Si124-LD-V2 kvantifierar läckagets storlek för att indikera hur mycket energi som förloras, och hur mycket pengar man sparar genom att hitta/reparera problemet.

FLIR Si124-LD-V2 hittar gasläckor 10 gånger snabbare än tidigare sökmetoder
Skannar från 3 till 100 meters avstånd
124 inbyggda, högkänsliga mikrofoner
Hittar läckage på tryckburna anläggningar
Anger beräknat läckage i liter/min
Dokumentation sparas på 32GB internminne
Inbyggd WiFi för trådlös överföring av filer till PC/Cloud
Rapport och analys via gratis FLIR Cloudlösning
Version 2 har internt uppladdningsbart/utbytbart batteri

FLIR SI124-LD-V2 levereras komplett klar för användning i en väska med 2 uppladdningsbara batterier, batteriladdare, kamerarem, USB-minne, användarlicens för programvaran FTS Si124 Plugin och dokumentation.

Läs mer

FLIR Si124-LD-V2

EAN 7332558029688

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124-PD-V2

FLIR Si124-PD-V2 är ett användarvänligt, handhållet instrument, som används till att lokalisera, analysera och klassificera urladdningar i elektriska högspänningsanläggningar. Version 2 har ett internt uppladdningsbart/utbytbart batteri. Detta lättanvända instrument är gjort för förebyggande underhåll samt felsökning, och kommer i många fall att identifiera problem 10 gånger snabbare än traditionella felsökningmetoder. Utöver lokalisering av eventuella ljusbågar/överslag mellan komponenter, kan FLIR Si124-PD-V2 också utföra ett ”lyssningstest” innan ett högspänningsfack öppnas, för att undvika farliga överraskningar.

Uppbyggd med 124 mikrofoner, producerar Si124-PD-V2 en exakt akustisk bild, som visuellt visar ultraljudsinformation, även i störande industriella miljöer. Den akustiska bilden överlagras i realtid på en digital kamerabild, och ger användaren möjlighet att noogrannt lokalisera ljudkällan. Utrustad med FLIR Acoustic Camera Viewer cloudtjänst, sparar detta smarta verktyg automatiskt bilder i molnet, när de är tagna. Användaren kan därefter använda FLIR Advanced Severity Assessment Analyse för att klassificera problemets allvar och ge vägledning om rekommenderade handlingar för att lösa problemet. Med en regelbunden, förebyggande underhållsrutin kan FLIR Si124-PD-V2 hjälpa dig att spara pengar på reparationer, eftersom problem kan detekteras innan ett totalt avbrott är en realitet.

FLIR Si124-PD-V2 levereras komplett klar för användning i en väska med 2 uppladdningsbara batterier, batteriladdare, kamerarem, USB-minne, användarlicens för programvaran FTS Si124 Plugin och dokumentation.

Läs mer

FLIR Si124-PD-V2

EAN 7332558029671

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124 akustisk kamera

FLIR Si124 är en industriell akustisk kamera som ger dig en exakt akustisk bild som transponeras i realtid över en digital kamerabild. Den blandade visuella och ljudbilden visas direkt på skärmen som en visuell visning av ultraljudsinformation vilket gör att användaren på ett korrekt sätt kan pinpointa ljudkällan.

Den akustiska kameran har två huvudområden: läckagedetektering samt lokalisering av t.ex. corona från högspänningsanläggningar. Genom att använda ljudbilder från 124 inbyggda mikrofoner, kan FLIR Si124 hjälpa dig att identifiera läckor och PD (partial discharge) upp till 10 gånger snabbare än med traditionella metoder.

Högspänningsurladdningar

I elektriska system, kan partiella urladdningar leda till att utrustningen falerar och oplanerad nedtid. Med Si124, kan man på ett säkert sätt detektera problem på upp till 100 meters avstånd och analysera urladdninsgmönster. Kameran klassificerar tre partiella urladdningstyper - yturladdningar, flytande urladdningar, och urladdningar i luft. Kunskap om typen och allvarlighetsgraden av urladdningen gör att man kan planera underhåll och minimera fel och nedtid.

Si124 kräver minimalt med utbildning och kan användas med en hand. Genom en regelbunden underhållsrutin kan man spara både tid och pengar med hjälp av Si124, och snabbt hitta eventuella felkällor. 

Läs mer

FLIR Si124 akustisk kamera

EAN 7332558026281

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

Upprätta ny lista
Spara
FLIR Si124-V2

FLIR Si124-V2 är et handhållet instrument för att lokalisera läckage i exempelvis tryckluftsanläggningar. Ett läckage i en tryckburen anläggning avger ultralyd, som inte är hörbart av det mänskliga örat. FLIR Si124-V2 är uppbyggd med 124 superkänsliga mikrofoner, som är placerade, så det är möjligt att bestämma riktning och storlek på läckaget när rummet skannas. Denna metod är normalt 10 gånger snabbare än traditionella skanningar utförda med ultraljudsutrustning och ”sniffermetoden”. Instrumentet arbetar från 0,3 till 100 meters avstånd, och hittar supersnabbt ett eventuellt läckage av gaser, luft eller ånga på tryckburna anläggningar.

Si124-V2 bygger upp en akustisk bild med hjälp av de 124 mikrofonerna, den akustiska bilden transponeras i realtid över på en digital kamerabild, vilket ger användaren möjlighet att noggrannt lokalisera ljudkällan och därmed otätheten. Bilderna sparas i internminnet som dokumentation och för senare reparation/felavhjälpning av eventuella otätheter. I en vanlig industrimiljö kan instrumentet hitta otätheter på >0,032 l/min vid 3 bar och ett avstånd på 3 meter eller >0,05 l/min vid 3 bar och ett avstånd på 10 meter. Problemet med en störande industrimiljö och användning  av slutna hörlurar, som används med traditionell ultraljudsutrustning, finns inte med FLIR Si124-V2, eftersom du använder LCD-skärmen till att visualisera otätheterna, i stället för att lyssna efter dem.

Med en regelbunden underhållsrutin kan FLIR Si124-V2 hjälpa verksamheten med att hitta otätheter i t.ex. tryckluftsanläggningar, medan de fortfarande är mindre otätheter. Detta kan spara mycket pengar för elkostndader och för tidigt nedslitna kompressorer. Si124-V2 kvantifierar läckagets storlek för att indikera hur mycket energi som förloras, och hur mycket pengar man sparar genom att hitta/reparera problemet.

I samband med högspänningsanläggningar kan FLIR Si124-V2 också användas för detektering av urladdningar, ljusbågar/överslag mellan komponenter samt ”lyssningstest” innan ett högspänningsfack öppnas (för att undvika farliga överraskningar när skåpet öppnas).

FLIR Si124-V2 hitta gasläckor 10 gånger snabbare än tidigare sökmetoder
Skannar från 3 till 100 meters avstånd
124 inbyggda, högkänsliga mikrofoner
Hittar läckage på tryckburna anläggningar
Anger beräknat läckage i liter/min
Kan också användas för detektering av urladdningar på högspänningsanläggningar
Dokumentation sparas på 32GB internminne
Inbyggd WiFi för trådlös överföring av filer till PC/Cloud
Rapport och analys via gratis FLIR Cloudlösning
Version 2 har internt uppladdningsbart/utbytbart batteri 

FLIR Si124-V2 levereras komplett klar för användning i en väska med 2 uppladdningsbara batterier, batteriladdare, kamerarem, USB-minne, användarlicens för programvara FTS Si124 Plugin och dokumentation.

Läs mer

FLIR Si124-V2

EAN 7332558029664

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70