VVS & Gasdetekering

Antal produkter: 47

Produktgrupper

Pris

Brand

Sortering

Elma Beagle CO
Elma Beagle CO(koloxid) är ett mikroprocessorbaserat CO-larm för installation i bostäder. Larmet uppfyller EN50291-1 som fastställer gällande säkerhetskrav som ställs på utrustning för övervakning av installationer som oavsiktligt kan utveckla CO.

CO(koloxid) är en osynlig och luktfri gas, som kan vara dödlig. CO utvecklas naturligt i anslutning med förbränningsprocesser, och speciellt när gaspannor eller gasvattenvärmare inte förbränner ordentligt. Problemet uppstår om detta kombineras med otät eller igensatt ventilation, varvid rökgasen och därmed koloxiden leds ut i fel utrymme, med risk för livsfara för människor och djur.

När ett koloxidlarm lever upp till EN50291, simulerar larmet kroppens upptagning av CO. Det betyder dels att instrumentet omedelbart larmar, om det inställda gränsvärdet för CO överskrids,dels att instrumentet larmar vid "lagring" i luft, även med låg koncentration av CO(konc. under inställt gränsvärde)över tid. Detta medför att CO samlas i kroppen, med fara som följd. Denna funktion kallas TWA, som står för "Time weighted Average".

Elma Beagle CO har en inbyggd reläutgång, som ved larm kan t.ex. kan användas till att stänga av gasen till pannan, eller att slå på mekanisk ventilation av rummet som övervakas.

På framsidan av Elma Beagle finns det tre dioder för statusindikering, grön för "drift", gul för "fel" och röd för "larm". Vid larm ljuder även en akustisk signal. Larmet skall stängas av manuellt, även om CO-koncentrationen har gått under 30 ppm. Elma Beagle har akustisk indikering för utbyte av CO-cellen. Instrumentet levereras komplett för fast anslutning till 230 V. inkl. manual och installationsvägledning.

Elma Beagle är godkänd enligt EN50291-1
Läs mer

Elma Beagle CO

EAN: 5706445960002

E-NR: 4210506

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen
1 395,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 1 743,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
2 695,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 3 368,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
2 895,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 3 618,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
Crowcon Gasman O2
Crowcon Gasman O2(Syre).

Crowcon Gasman® är en smidig singlegasdetektor, som används för personskydd där detta kan göras via detektering av bara en enskild gastyp. Detta kan t.ex. vara i anslutning med arbete i slutna rum, rum där man förvarar/distribuerar gas m.m. Alltså där det är fara för antingen explosion, förgiftning eller syreförlust.

Man har vid beställning av Crowcon Gasman möjligheten att välja 1 utav mer än 20 olika mätceller, beroende på den gas man önskar skydda sig emot. Med mätcellen för detektering av brandfarliga gaser (kolväten) kan man detektera flera olika brännbara gaser.

Storleken gör att den är enkel att ha hängande i bältet eller i fickkanten. Betjäningen av detektorn sker via en knapp. I displayen visas den aktuella gaskoncentrationen, och med funktionsknappen kan man välja att visa peak-värden, händelser, kalibreringsvarningar samt cell- och batteristatus.
Man har i Crowcon Gasman® möjlighet att lägga in två larmgränser. Vid detektering av giftiga gastyper, är det också inlagt en tidsviktad larmgräns(TWA). Vid larm ges det både en akustisk, visuell och en vibrationssignal.
Dataloggern har en kapacitet på 900 timmar med 1 minuts intervall och mer än 4800 händelseloggningar samt realtidsklocka.

Till Crowcon Gasman® kan man beställa extrautrustning för administration av detektoren, såsom att överföra uppsamlade data till en PC, nollställning av detektorn eller konfigurering, som t.ex. ändring av larmgränser. (se fliken "Tillbehör")

Crowcon Gasman® O2, levereras klar för användning inkl. batteri och manual, den är godkänd i enlighet med ATEX II 1G Ex ia IIC T4(-20°C≤Ta≤65°C.)
Läs mer

Crowcon Gasman O2

EAN: 5706445590261

E-NR: 4210503

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen
3 895,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 4 868,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
Crowcon Gasman H2S m. uppladdn.bart batteri
Crowcon Gasman H2S (Svavelväten).

Crowcon Gasman® är en smidig gasdetektor som används för personskydd, där man har användning för detektering av en enskild gastyp. Detta kan t.ex. vara i förbindelse med arbete i stängda rum, rum där det förvaras/distribueras gas, servicegångar mm. Alltså där det är fara för antingen explosion, förgiftning eller syrebrist.

Man kan vid beställning av Crowcon Gasman välja 1 utav mer än 20 olika mätceller, beroende på den gas man önskar att skydda sig mot. Med mätcellen för detektering av brandfarliga gaser(kolväten) kan man detektera flera olika brännbara gaser.

Storleken gör, att den är lätt att ha hängande i bältet eller i en ficka. Betjäningen av detektorn sker via en knapp. I displayen visas den aktuella gaskoncentrationen, och med funktionsknappenn kan man välja att få visat peak-värden, händelser, kalibreringsvarningar samt cell- och batteristatus.
Man kan i Crowcon Gasman® lägga in två larmgränser. Vid detektering av giftiga gaser, är det också inlagt en tidsviktad larmgräns(TWA). Vid larm avges både en akustisk, visuell och en vibrationssignal.
Dataloggern har en kapacitet på 900 timmar med 1 minuts intervall och mer än 4800 händelseloggningar samt realtidsklocka.

Till Crowcon Gasman® kan man beställa tillbehör för administration av detektorn, såsom att överföra uppsamlade data till en PC, nollställning av detektoren eller konfigurering, som t.ex. ändring av larmgränser. (se fliken "tillbehör")

Crowcon Gasman® H2S levereras klar för användning inkl. batteri och manual, den är godkänd enligt ATEX II 1G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.). Strömförsörjning bör köpas till. Se fliken Tillbehör.
Läs mer

Crowcon Gasman H2S m. uppladdn.bart batteri

EAN: 5706445590315

E-NR: 4201422

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen
3 895,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 4 868,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
Crowcon Gasman CO uppladdn.bar
Crowcon Gasman CO(Koloxid).

Crowcon Gasman® är en smidig gasdetektor som används för personskydd, där man har användning för detektering av en enskild gastyp. Detta kan t.ex. vara i förbindelse med arbete i stängda rum, rum där det förvaras/distribueras gas, servicegångar mm. Alltså där det är fara för antingen explosion, förgiftning eller syrebrist.

Man kan vid beställning av Crowcon Gasman välja 1 utav mer än 20 olika mätceller, beroende på den gas man önskar att skydda sig mot. Med mätcellen för detektering av brandfarliga gaser(kolväten) kan man detektera flera olika brännbara gaser.

Storleken gör, att den är lätt att ha hängande i bältet eller i en ficka. Betjäningen av detektorn sker via en knapp. I displayen visas den aktuella gaskoncentrationen, och med funktionsknappenn kan man välja att få visat peak-värden, händelser, kalibreringsvarningar samt cell- och batteristatus.
Man kan i Crowcon Gasman® lägga in två larmgränser. Vid detektering av giftiga gaser, är det också inlagt en tidsviktad larmgräns(TWA). Vid larm avges både en akustisk, visuell och en vibrationssignal.
Dataloggern har en kapacitet på 900 timmar med 1 minuts intervall och mer än 4800 händelseloggningar samt realtidsklocka.

Till Crowcon Gasman® kan man beställa tillbehör för administration av detektorn, såsom att överföra uppsamlade data till en PC, nollställning av detektoren eller konfigurering, som t.ex. ändring av larmgränser. (se fliken "tillbehör")

Crowcon Gasman® CO levereras klar för användning inkl. batteri och manual, den är godkänd enligt ATEX II 1G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.). Strömförsörjning bör köpas till. Se fliken Tillbehör.
Läs mer

Crowcon Gasman CO uppladdn.bar

EAN: 5706445590285

E-NR: 4200531

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen
3 995,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 4 993,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
Crowcon Gasman CO
Crowcon Gasman CO(Koloxid).

Crowcon Gasman® är en smidig gasdetektor som används för personskydd, där man har användning för detektering av en enskild gastyp. Detta kan t.ex. vara i förbindelse med arbete i stängda rum, rum där det förvaras/distribueras gas, servicegångar mm. Alltså där det är fara för antingen explosion, förgiftning eller syrebrist.

Man kan vid beställning av Crowcon Gasman välja 1 utav mer än 20 olika mätceller, beroende på den gas man önskar att skydda sig mot. Med mätcellen för detektering av brandfarliga gaser(kolväten) kan man detektera flera olika brännbara gaser.

Storleken gör, att den är lätt att ha hängande i bältet eller i en ficka. Betjäningen av detektorn sker via en knapp. I displayen visas den aktuella gaskoncentrationen, och med funktionsknappenn kan man välja att få visat peak-värden, händelser, kalibreringsvarningar samt cell- och batteristatus.
Man kan i Crowcon Gasman® lägga in två larmgränser. Vid detektering av giftiga gaser, är det också inlagt en tidsviktad larmgräns(TWA). Vid larm avges både en akustisk, visuell och en vibrationssignal.
Dataloggern har en kapacitet på 900 timmar med 1 minuts intervall och mer än 4800 händelseloggningar samt realtidsklocka.

Till Crowcon Gasman® kan man beställa tillbehör för administration av detektorn, såsom att överföra uppsamlade data till en PC, nollställning av detektoren eller konfigurering, som t.ex. ändring av larmgränser. (se fliken "tillbehör")

Crowcon Gasman® CO levereras klar för användning inkl. batteri och manual, den är godkänd enligt ATEX II 1G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.)
Läs mer

Crowcon Gasman CO

EAN: 5706445590278

E-NR: 4210504

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen
4 095,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 5 118,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
Crowcon Gasman C5H12 Pentan, uppladdn.bar

 Crowcon Gasman C5H12 är en singelgasdetektor, utrustad med en LEL-mätcell för detektering av brännbara gaser.

Mätcellen är kalibrerad för Pentan(C5H12), men har korskänslighet eller korssensivitet(CxHy) för andra brännbara gaser, dock med en viss felmarginal, och därför kan man inte räkna med det numeriska värdet som visas i displayen  vid detektering av andra brandfarliga gaser än Pentan. Mätcellen är också utan filter så att mer så att den tillåter mätning av större och mer komplexa kolväteföreningar som tex. Bensin.

Då mätcellens känslighet är den samma för både Pentan och Bensin så rekommenderar vi denna detektor även för bensinångor.

 

Crowcon Gasman generellt:

Crowcon Gasman® är en praktisk singelgasdetektor som används för personskydd  och används för detektering av en gassort. Den kan tex. användas i slutna utrymmen, utrymmen där gaser finnes. Alltså där det finns en risk för explosioner, förgiftning eller där det är syrefattigt.

Det är vid beställning av Crowcon Gasman möjligt att välja 1 utav 20 olika mätceller, beroende på vilken gasart man önskar skydda sig mot.

Storleken av den gör det enkelt att hänga den i tex. skärpet eller bröstfickan. Betjäning av den görs via en knapp. I displayen visas den aktuelle koncentration av den gasart du valt mätcell för och med och med funktionsknappen kan man välja att se peak värden, varning för att kalibrering är nödvändig, samt cell och batteri status.

Det är i Crowcon Gasman® möjligt att lägga in två larmgränser. Vid detektering av giftiga gasarter är det dessutom inlagd en tidsviktad larmgräns(TWA). Vid larm ges det en akustisk, visuell och en vibrationssignal.

Dataloggeren har en kapacitet på 900 timmar m. 1 minuts intervall och mer än 4800 eventloggningar, som alla stämplas med tid och datum.

Till Crowcon Gasman® kan det leveras tilbehör, dels för administration av detektoren, herunder överföra loggade data och events till PC, nollställning av detektoren eller konfigurering som tex. ändring av larmgränser. Det finns också möjlighet för bump-test av instrumentet, som rekommederas görs innan den dagliga användningen (se "tilbehör" längre ned på sidan)

Gasman är godkänd enl. ATEX II 2G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.)

 

Crowcon Gasman® C5H12(Pentan) leveras inkl. flow cap, manual och kalibreringscertifikat.

 

Strömförsörjning bör köpas in. Se "tilbehör" längre ned på sidan.

 

 

 

 

Läs mer

Crowcon Gasman C5H12 Pentan, uppladdn.bar

EAN: 5706445590575

E-NR: 4200545

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen
4 250,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 5 312,50 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
Elma Instruments använder cookies för att ge dig bästa möjliga service. Om du fortsätter med att använda våra tjänster, förutsätter det, att du godkänner användningen av dessa cookies. Läs mer om cookies, och skydd av personliga upplysningar här. >>>>
Acceptera