VVS & Gasdetekering

Antal produkter: 61

Produktgrupper

Pris

Brand

Sortering

Elma Beagle CO
Elma Beagle CO(koloxid) är ett mikroprocessorbaserat CO-larm för installation i bostäder. Larmet uppfyller EN50291-1 som fastställer gällande säkerhetskrav som ställs på utrustning för övervakning av installationer som oavsiktligt kan utveckla CO.

CO(koloxid) är en osynlig och luktfri gas, som kan vara dödlig. CO utvecklas naturligt i anslutning med förbränningsprocesser, och speciellt när gaspannor eller gasvattenvärmare inte förbränner ordentligt. Problemet uppstår om detta kombineras med otät eller igensatt ventilation, varvid rökgasen och därmed koloxiden leds ut i fel utrymme, med risk för livsfara för människor och djur.

När ett koloxidlarm lever upp till EN50291, simulerar larmet kroppens upptagning av CO. Det betyder dels att instrumentet omedelbart larmar, om det inställda gränsvärdet för CO överskrids,dels att instrumentet larmar vid "lagring" i luft, även med låg koncentration av CO(konc. under inställt gränsvärde)över tid. Detta medför att CO samlas i kroppen, med fara som följd. Denna funktion kallas TWA, som står för "Time weighted Average".

Elma Beagle CO har en inbyggd reläutgång, som ved larm kan t.ex. kan användas till att stänga av gasen till pannan, eller att slå på mekanisk ventilation av rummet som övervakas.

På framsidan av Elma Beagle finns det tre dioder för statusindikering, grön för "drift", gul för "fel" och röd för "larm". Vid larm ljuder även en akustisk signal. Larmet skall stängas av manuellt, även om CO-koncentrationen har gått under 30 ppm. Elma Beagle har akustisk indikering för utbyte av CO-cellen. Instrumentet levereras komplett för fast anslutning till 230 V. inkl. manual och installationsvägledning.

Elma Beagle är godkänd enligt EN50291-1
Läs mer

Elma Beagle CO

EAN: 5706445960002

E-NR: 4210506

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen
1 495,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 1 868,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
2 795,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 3 493,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
2 895,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 3 618,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara
Crowcon Gasman O2
Crowcon Gasman O2(Syre).

Crowcon Gasman® är en smidig singlegasdetektor, som används för personskydd där detta kan göras via detektering av bara en enskild gastyp. Detta kan t.ex. vara i anslutning med arbete i slutna rum, rum där man förvarar/distribuerar gas m.m. Alltså där det är fara för antingen explosion, förgiftning eller syreförlust.

Man har vid beställning av Crowcon Gasman möjligheten att välja 1 utav mer än 20 olika mätceller, beroende på den gas man önskar skydda sig emot. Med mätcellen för detektering av brandfarliga gaser (kolväten) kan man detektera flera olika brännbara gaser.

Storleken gör att den är enkel att ha hängande i bältet eller i fickkanten. Betjäningen av detektorn sker via en knapp. I displayen visas den aktuella gaskoncentrationen, och med funktionsknappen kan man välja att visa peak-värden, händelser, kalibreringsvarningar samt cell- och batteristatus.
Man har i Crowcon Gasman® möjlighet att lägga in två larmgränser. Vid detektering av giftiga gastyper, är det också inlagt en tidsviktad larmgräns(TWA). Vid larm ges det både en akustisk, visuell och en vibrationssignal.
Dataloggern har en kapacitet på 900 timmar med 1 minuts intervall och mer än 4800 händelseloggningar samt realtidsklocka.

Till Crowcon Gasman® kan man beställa extrautrustning för administration av detektoren, såsom att överföra uppsamlade data till en PC, nollställning av detektorn eller konfigurering, som t.ex. ändring av larmgränser. (se fliken "Tillbehör")

Crowcon Gasman® O2, levereras klar för användning inkl. batteri och manual, den är godkänd i enlighet med ATEX II 1G Ex ia IIC T4(-20°C≤Ta≤65°C.)
Läs mer

Crowcon Gasman O2

EAN: 5706445590261

E-NR: 4210503

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen
3 975,00 SEK

Exkl. moms

 

Inkl. moms 4 968,75 SEK

0
Lägg till i korg

Upprätta ny lista
Spara