Brand

Pris

Sortering

Upprätta ny lista
Spara
Elma 1352C ljudmätare Elma 1352C är en ljud- och störmätare med inbyggd datalogger med plats för upp till 32000 mätningar. Instrumentet uppfyller IEC 61672-1 klass 2 för ljudmätare.

Instrumentet har många funktioner bl.a. belyst display med analog bargraf, min/maxhold, automatiskt/ manuellt områdesval, analog AC/DC utgång, kalibreringskontroll, C-A filter, klocka, snabb/långsam mätning samt möjlighet till extern strömförsörjning.

Elma 1352C programmeras enkelt via en PC och kan därefter användas till mätning på flera olika mätobjekt utan att vara ansluten till en PC. Efter mätningarna ansluts instrumentet till PC:n och med hjälp av programvaran är det möjligt att visa de uppmätta/uppsamlade värdena på PC-skärmen med digital visning som analogt visarinstrument, XY-graf eller lista med tillhörande tid. Det är också möjligt att spara värdena i en fil och därefter bearbeta dem i t ex Excel.

Elma 1352C kan också användas till uppsamling av ljud och störningar direkt ansluten till PC:n. Om ljudmätaren används tillsammans med PC:n kan den fjärrbetjänas med hjälp av programvaran och det är dessutom möjligt att visa ljudkurvor med en upplösning på 1/4 sek.

Med den analoga utgången kan ljudmätaren t ex användas tillsammans med en skrivare eller en frekvensanalysator.

Elma 1352C har också inbyggd manuel datalogger med plats för 99 mätningar som kan avläsas direkt i instrumentet. Med den analoga utgången kan ljudmätaren t. ex anslutas till en skrivare eller en frekvensanalysator.

Elma 1352C har många användningsområden och levereras komplett i väska inkl vindskydd, batterier, Windows programvara, USB-kabel och manual.
Läs mer

Elma 1352C ljudmätare

EAN 5703317650368

E-NR 4210733

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

5 295,00 SEK Exkl. moms

Läs mer
Upprätta ny lista
Spara
XL2 STIPA mätset I förbindelse med talvarningsanläggningar skall bl.a. talförståeligheten mätas och dokumenteras. Om du arbetar med installation av talvarningsanläggningar, har du med säkerhet stött på krav rörande dokumentation, test och godkännande av anläggningarna. Använder du andra till att utföra mätuppdragen, eller har du övervägt om det är något du själv kan utföra med rätt mätutrustning från Elma?

STIPA mätväska är ett komplett testset för analys och dokumentation av bl.a. talvarningsanläggningar. Mätmetoden STIPA (Speech Transmission Index for Public Address systems) ger ett mätvärde som efter fastslagna internationella normer indikerar om talförståeligheten är bra eller dålig. Talvarningsanläggningar i det offentliga rummet skall i enlighet med gällande regler testas och dokumenteras med godkänd och kalibrerad utrustning – utrustningen från Elma uppfyller naturligtvis alla dessa krav.

STIPA mätset från Elma är uppbyggt kring instrumentet XL2 från NPi Audio - instrumentet är en avancerad ljud och akustisk analysator med stor grafisk display. XL2 har många olika mätfunktioner, men är trots det mycket användarvänlig och överskådlig med en enkel, intuitiv användarpanel. Instrumentet sparar mätvärdena på ett utbytbart SD-kort antingen helt automatiskt, eller efter ditt godkännande av mätningen – mätfilerna överförs sedan till en dator för färdigställande av en detaljerad mätrapport.

XL2 kan också användas som en avancerad ljudmätare/analysator i t.ex. ljusstudior och andra ställen där ljudkvalitet är en viktig parameter. Lever du av att ”installera ljud”, är XL2 med eller utan STIPA ett ovärderligt instrument i det dagliga arbetet.

Den kompletta STIPA mätväskan från Elma består av NTi XL2 analysator med STIPA option, M4260 mätmikrofon klass 2, MR-PRO signalgenerator, kablar, SD-kort, batterier, manual, kalibreringsbevis och en robust väska där allt får plats.
Läs mer

XL2 STIPA mätset

EAN 5706445190003

E-NR 4200164

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

45 995,00 SEK Exkl. moms

Läs mer

I detta avsnitt hittar du vårt stora urval av ljud- och störningsmätare med dataloggning, frekvensanalys, oktavbandsanalys, frekvensviktning, Leq m.m. det är också här du hittar STI-PA ljudanalysatorer med talförståelsemätning för talvarningsanläggningar.

Problemet med ljud och störningar ökar och det finns ofta regler om störningsnivåer. Därför finns det ofta behov för att kunna dokumentera eventuella störningsproblem.