Brand

Pris

Sortering

Detta avsnitt är mycket brett innehållande allt inom tryck, kemi och fysiska parametrar. Här hittar du alla former av tryck- och dragprovare, mikromanometrar, manometrar, differensmanometrar, differenstrycksmanometrar, trcyktransducers samt täthetsprovare. Oavsett om du skall mäta små tryck i pascal eller stora tryck i bar kan du hitta den riktiga manometern i vårt sortiment. 

Det är också här du hittar oxygenmätare för syremätning, konduktivitetsmätare för mätning av ledningsförmåga samt pH-mätare för mätning av en vätskas surhetsgrad. Du hittar även dynamometrar för mätning av tryck- och dragkraft. Många av instrumenten kan väljas i modeller med datalogger och PC-kommunikation.