EAN 7332558029664 / E-NR

FLIR Si124-V2 akustisk kamera

Version 2 med internt batteri

RING FÖR PRIS +46 (0)8 447 57 70

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

Upprätta ny lista
Spara

FLIR Si124-V2 är et handhållet instrument för att lokalisera läckage i exempelvis tryckluftsanläggningar. Ett läckage i en tryckburen anläggning avger ultralyd, som inte är hörbart av det mänskliga örat. FLIR Si124-V2 är uppbyggd med 124 superkänsliga mikrofoner, som är placerade, så det är möjligt att bestämma riktning och storlek på läckaget när rummet skannas. Denna metod är normalt 10 gånger snabbare än traditionella skanningar utförda med ultraljudsutrustning och ”sniffermetoden”. Instrumentet arbetar från 0,3 till 100 meters avstånd, och hittar supersnabbt ett eventuellt läckage av gaser, luft eller ånga på tryckburna anläggningar.

Si124-V2 bygger upp en akustisk bild med hjälp av de 124 mikrofonerna, den akustiska bilden transponeras i realtid över på en digital kamerabild, vilket ger användaren möjlighet att noggrannt lokalisera ljudkällan och därmed otätheten. Bilderna sparas i internminnet som dokumentation och för senare reparation/felavhjälpning av eventuella otätheter. I en vanlig industrimiljö kan instrumentet hitta otätheter på >0,032 l/min vid 3 bar och ett avstånd på 3 meter eller >0,05 l/min vid 3 bar och ett avstånd på 10 meter. Problemet med en störande industrimiljö och användning  av slutna hörlurar, som används med traditionell ultraljudsutrustning, finns inte med FLIR Si124-V2, eftersom du använder LCD-skärmen till att visualisera otätheterna, i stället för att lyssna efter dem.

Med en regelbunden underhållsrutin kan FLIR Si124-V2 hjälpa verksamheten med att hitta otätheter i t.ex. tryckluftsanläggningar, medan de fortfarande är mindre otätheter. Detta kan spara mycket pengar för elkostndader och för tidigt nedslitna kompressorer. Si124-V2 kvantifierar läckagets storlek för att indikera hur mycket energi som förloras, och hur mycket pengar man sparar genom att hitta/reparera problemet.

I samband med högspänningsanläggningar kan FLIR Si124-V2 också användas för detektering av urladdningar, ljusbågar/överslag mellan komponenter samt ”lyssningstest” innan ett högspänningsfack öppnas (för att undvika farliga överraskningar när skåpet öppnas).

FLIR Si124-V2 hitta gasläckor 10 gånger snabbare än tidigare sökmetoder
Skannar från 3 till 100 meters avstånd
124 inbyggda, högkänsliga mikrofoner
Hittar läckage på tryckburna anläggningar
Anger beräknat läckage i liter/min
Kan också användas för detektering av urladdningar på högspänningsanläggningar
Dokumentation sparas på 32GB internminne
Inbyggd WiFi för trådlös överföring av filer till PC/Cloud
Rapport och analys via gratis FLIR Cloudlösning
Version 2 har internt uppladdningsbart/utbytbart batteri 

FLIR Si124-V2 levereras komplett klar för användning i en väska med 2 uppladdningsbara batterier, batteriladdare, kamerarem, USB-minne, användarlicens för programvara FTS Si124 Plugin och dokumentation.