EAN 5706445960033 / E-NR 4210507

Elma Segugio MET – Naturgaslarm till bostäder

– Mikroprocessorbaseret Naturgaslarm för 230 V

995,00 SEK
Pris inkl. moms 1 243,75 SEK

På lager Få kvar på lager Snart på lager igen

Köp nu
Upprätta ny lista
Spara
Elma Segugio är ett mikroprocessorbaseret Naturgaslarm för installation i bostäder. Larmet uppfyller alla de säkerhetskrav som ställs på övervakning av installationer som använder naturgas som bränsle. Naturgas är en explosiv gas, som vid ofrivillig antändning kan vålla stora skador. Läckage kan uppstå vid fel på gaseldade installationer eller på rörledningar varmed gasen kan tränga in i bostaden.

Elma Segugio MET mäter naturgaskoncentrationen direkt och ger larm om koncentrationen överstiger 5% av LEL, nedre explosionsgränsen. Elma Segugio har en funktion som vid larm kan användas till att bryta gastillförseln till installationen. Man kan dessutom ansluta en extern gassensor som gör det möjligt att övervaka t ex pannrummet i källaren även fast är placerat i exempelvis köket.

På fronten av Elma Segugio finns tre statussymboler. Grön för Drift, gul för Fel och röd för Larm. Vid larm startas även en akustisk signal. Larmet måste återställat manuellt även om gaskoncentrationen har fallit under 5% LEL. Instrumentet levereras komplett för fast anslutning till 230V. inkl. manual och installationsvägledning.

Tekniska Data:

 • Alarmnivå
  5% LEL
 • Temperatur
  -10..50°C
 • Fukt
  20..80% RH
 • Spänning
  230 V, 50 Hz
 • Strömförbrukning
  6 VA
 • Sensor livslängd
  4 år
 • Mått
  148x84x40 mm
 • Vikt
  310 g