Personsäkerhet: Senko gasdetektorer, nu hos Elma Instruments

Personsäkerhet: Senko gasdetektorer, nu hos Elma Instruments

Hos Elma är vi stolta över att kunna presentera det kompletta programmet av transportabla gasdetektorer för användning i samband med personskydd, från den koreanska producenten Senko.

Programmet består av en rad singel gasdetektorer, som kan konfigureras med en av totalt 7 olika mätceller, för detektering av t.ex. syre(O2), väte (H2) eller ammoniak (NH3), för att bara nämna ett par konfigurationsmöjligheter.

Utöver det kan vi också erbjuda multigasdetektorer för skydd vid arbete i applikationer i form av avlopp, spillvatten m.m. Multigasdetektorerna kan konfigureras med en kombination av elektrokemiska mätceller och antingen en pellistor eller en infraröd mätcell för mätning av brännbara gaser. Sistnämnda konfiguration medför en rad fördelar. Den största och mest avgörande skillnaden på en infraröd mätcell är att en infraröd mätcell ”fails to safety” i motsats till en pellistor, som därmed i vissa situationer kan medverka till att skapa falsk trygghet. 

Av flera fördelar kan nämnas mindre drift av sensorns nollpunkt, längre livslängd samt mindre strömförbrukning vilket medför en oerhört lång batterilivslängd, som i detta fall är ända upp till 60 dagar, på en uppladdning på ca. 4-6 timmar.

Se de nya produkterna från Senko här