Elma's kunskapsbank

Här hittar du spännande artikler om användningsområden för olika typer av mätutrustning. Du får mättips samt rådgivning och vägledning i samband med utförande av mätningar.

Elma's kunskapsbank
FLIR 1

Värt att veta om FLIR – Världens största inom infraröd teknologi

Elma Instruments AB är skandinavisk masterdistributör för FLIR Systems, som är marknadsledande inom utveckling, produktion och marknadsföring av termiska kameror och tillhörande produkter. Elma Instruments är självklart lagerförande, och vi levererar de mest sålda FLIR-produkterna från dag till dag till våra många nöjda kunder i Skandinavien.

Läs mer
Termografering 1

Värt att veta om termografering

Termografering bliver större och större hos många verksamheter inom många olika branscher – inte minst tack vare att en värmekamera som för några få år sedan kostade omkring 100.000:-, nu kan köpas för under halva priset, trots att den idag har fler funktioner och bättre specifikationer. 

Läs mer
Test av JFB 1

Test av JFB – Så här bör du testa en jordfelsbrytare

Det är en del tvivel och prat om hur man skall testa en jordfelsbrytare. Det finns en uppsjö av råd och ideér från olika håll. Tittar man i standarder, blir man heller inte helt klar över hur man skall göra. Och för att göra förvirringen total, är det helt andra krav på producenternas test av jordfelsbrytare.

Läs mer
Test av Solceller 1

Mätning av solcellers verkningsgrad

Verkningsgrad (Performance ratio) är ett uttryck för vad en solcellsanläggning presterar i praktiken tillsammans med den teoretiska prestandan. Verkningsgraden uttrycks normalt som % eller en faktor 0,xx (härefter används uttrycket som en faktor 0,xx). Den beräknas och mäts med hänsyn tagen till skillnaden mellan givna och aktuella förhållanden och STC (Standard Test Conditions).

Läs mer
Ultraljudsdetektering 1

Ultraljudsdetektering

Önskar du att utföra förebyggande underhåll, är detta utrustningen du skall använda. Ett ultraljudsprogram ger dig säkerhet, energibesparing, färre driftstopp och möjlighet att planera reparationer/utbyten.

Läs mer
Flicker 1

Flicker

Sedan ”energilampan”, och sedan LED-belysningen, gick sitt segertåg världen över, har det varit mycket fokus på färgåtergivning och färgtemperatur, samt självklart energieffektivitet. Men utöver det skall man vara uppmärksam på flicker, alltså ljusets flimmer – mer exakt variation i ljusintensiteten som en extremt belastande miljöparameter.

Läs mer
Värt att veta om isolationstest 1

Värt att veta om isolationstest

Alla elektriska installationer och maskiner skall alltid, och under alla förhållanden, upprätthålla en viss isolationsresistans för att garantera elektrisk säkerhet samt driftssäkerhet. Men isolationsmaterialen nedbryts äver tid, under påverkan av bl.a. elektrisk, mekanisk, kemisk samt term6isk stress. Därför är det ingen garanti för att isolationsresistansen uppmätt i dag är upprätthållen i morgon. 

Läs mer
Fuktsökning - Utslag utan materialkontakt? - Antenneffekt 1

Fuktsökning - Utslag utan materialkontakt? - Antenneffekt

I sällsynta fall kan man uppleva att man får utslag på fuktinstrumentet, utan att detta är i kontakt med något material. Dessa spökutslag vid användning av insticks- och hammarelektroder beror på de så kallade antenneffekterna. Antenneffekter orsakas av ledningsförmågan i elektroderna och förstärks av fukten i den omgivande atmosfäriska luften. I praktiken kommer utslage från antenneffekter ligga i den låga delen av mätområdet, normalt mellan 6,5 och 9 %WME. 

Läs mer
Sök efter fukt 1

Sök efter fukt

Fuktsökare, eller fuktmätare i fuktsökläge, mäter inte exakt fukt i materialen. De kan bara söka. Instrument för användning i samband med fuktsökning är söka och hitta fukt under ytmaterial, som t.ex. klinker, membran m.m. utan att skada dessa. Sökning efter fukt kan utföras i alla material, förutom metaller och andra material med ög ledningsförmåga.

Läs mer
Fuktmätning i trä 1

Fuktmätning i trä

Nya byggmetoder och nya regler kan medföra ökad fuktanhopning, flera fuktproblem och kräva längre tid för torkning. Det är därför mycket viktigt att mäta korrekt och att använda de riktiga instrumenten till uppgiften.

Läs mer
CO2 - Vad är det och hur mäter man det? 1

CO2 - Vad är det och hur mäter man det?

CO2 är en molekyl bestående av 1 kolatom och 2 syreatomer, som naturligt uppträder som en gasart i vår atmosfär. Innehållet av CO2 i jorden atmosfär varierar från plats till plats, såväl som med årstiderna, där koncentrationen faller en smula på våren, beroende på ökad fotosyntes, som medför ökat upptag av CO2 från växter.

Läs mer