Focus Edition - Januar 2019

Instrument News – Focus Edition

Spännande spänningskvalitet?

Ja, den är bra nog. Spänningskvalitet, och effektkvalitet på det hela taget, blir mer och mer spännande och relevant att mäta. Om det så är enkel energimätning för optimering, mätning av spänningskvalitet som utmanas av elektroniska belastningar eller mätning av belastningskvalitet i samband med felsökning, krävs det det riktiga instrumentet att hitta vad du söker.

Under de senaste åren har vi sett ett ökande skifte från ohmsk belastning, t.ex. glödlampan, till elektronisk belastning, t.ex. LED-belysning. Även på matningssidan ser vi ett skifte från få, centralt placerade matningskällor, som med generatorer levererade en ren sinusformad matning till decentraliserade elektroniska matningar av blandad kvalitet, t.ex. inverterare i solcellsanläggningar. Allt samman bidrar till att ”utmana” spänningskvaliteten som vi känner den. Samtidigt som matningsspänningen utmanas, blir fler och fler av våra förbrukare elektroniska, och därmed också känsliga för spänningskvaliteten. Glödljuskällan och den elektriska värmepanelen brydde sig inte speciellt mycket om spänningskvaliteten, men de är utbytta mot LED-ljuskällan och värmepumpen, som båda är känslig elektronik, beroende av hög spänningskvalitet. Även om spänningskvaliteten i matningspunkten är bra, kan även mindre belastningar ödelägga spänningskvaliteten lokalt hos förbrukaren.

I denna Focus Edition provar vi med en enkel ”funktionstrappa”, från enkel till avancerad, att visualisera vad du skall kräva av ditt instrument, från enkel belastningsmätning till avancerad energianalys. Vi har valt ut ett fokusinstrument per ämne, till ett extra bra pris.­

Belastningsmätning

Energi- och belastningsmätning är det korrekta verktyget för energioptimering, dokumentation av förbrukning eller kanske bara till en snabb kontroll om säkringarna kommer att hålla innan man kopplar in något nytt i huvudcentralen. Från de enkla effekttängerna, som endast mäter en enskild fas och ev. beräknar 3-fasigt, till 3-fasiga loggare, som mäter ström, spänning, effektfaktor och effekter. Används till ögonblicksmätning, eller loggning över tid. Låt t.ex. instrumentet logga under en normal förbrukningsvecka och använd den medföljande programvaran till att dokumentera energiförbrukningen.

I denna Focus Edition vill vi speciellt framhäva Kyoritsu 6305 med helt nya, extremt flexsibla strömtänger, som mäter från 0,6 till 3000A till ett extra bra pris.

Kyoritsu 6305 1

Kyoritsu 6305 m. 3 stk. 3000A flextänger och med Bluetooth

Kyoritsu 6305 är en 3-fas nätanalysator som gör det möjligt att spara din elektriska data du mäter fram. Instrumentet är ideallt för energianalys och utläsning av tex. trendkurvor. Kyoritsu 6305 är utrustad med både USB och bluetooth som gör det möjligt att kommunicera trådlöst med smartphone/tablet och då Android.

Kyoritsu 6305 har en stor display och mäter True RMS, spänning, ström, cosφ, kW, kWh kVAr m.m och har inbyggd datalogger där alla parametrar lagras. Det interna minnet har plats för 41 dagars (vid 30 min)  logg intervall och med SD kortet är det möjligt med mycket längre loggningar. Den medföljande Windows software gör det möjligt att ladda ned din mätningar/loggningar för vidare analys och behandling av dom uppmätta resultaten och dom kan visas som antingen graf eller i en data lista.

Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V och leveras komplett med batterier i en väska inkl. Windows software, 2GB SD kort, PC-kabel, 3 stk. strömtänger K8133 (0,6-3000A), testledningar, krokodilklämmor och manual.

EAN: 5706445251100

 

Enkel felsökning och analys

Instrumenten här kan självklart också logga belastning och effekt. Utöver det erbjuder de en rad tilläggsfunktioner, som t.ex. överharmonisk analys THD och harmonisk analys för både ström och spänning. Perfekt verktyg för att konstatera, dokumentera och söka störkällorna i elnätet. Överharmoniska spänningar kan leda till ökad energiförbrukning och slitage, genom att t.ex. lägga sig som motmoment i elektriska motorer, flimmer i belysningen eller direkt farliga situationer genom at summera sig till stora strömmar i nolledare osv.

En sak är t.ex. att konstatera att spänningen inte är av tillfredsställande kvalitet, men det kräver också mätning av belastningen (strömmen) för att mäta sig fram till felkällan. Därför kan man sällan göra bara en spänningskvalitetsmätning.

Enkel felsökning och analys 2

I denna Focus Edition vill vi speciellt framhäva PEL 103 från Chauvin Arnoux, med harmonisk analys och unika, extremt tunna strömtänger som kommer åt överallt och mäter från 0,2A till 10kA på samma tång. Nu medföljer en läcker Lenovo 8’’ Android tablet.

PEL 103 applications
CA PEL 103 1

CA PEL 103 effekt- och energilogger

Köp nu och få kampagneset inkl. läcker Lenovo Android-tablett. CA PEL 103 är en 3-fas effekt- och energilogger som är utvecklad för uppdrag, som kräver snabba och exakta mätresultat. CA PEL 103 kan enkelt monteras i elcentraler, där det redan från början är fullt av utrustning. De små måtten gör det enkelt, att hitta plats för CA PEL 103.

CA PEL 103 ställs in via den medföljande programvaram Dataview, eller avläsas och programmeras via en gratis android-app. På det sättet kan instrumentet t.ex. läsas av på mobilen, utan att öppna centralluckan. CA PEL 103 sparar de uppmätta värdena direkt på det medföljande 2GB SD-kortet. Man kan också kommunicera via USB-kabel, Bluetooth eller Ethernet. Via Ethernet kan CA PEL 103 fjärrövervakas från där man har lust.
CA PEL103 har en stor, bakgrundsbelyst Triple digital display, som tydligt viser alla värden. Med CA PEL 103 kan man mäta: True RMS-värden frekvens, ström och spänning på 50/60- och 400Hz-installationer samt VA-, W- och VAR-värden. VAh, Wh från antingen matningssidan eller förbrukarsidan. CosPhi;, TanPhi; och effektfaktor (PF). Crest-faktor. Övertoner upp till den 50:e.

CA PEL 103 uppfyller KAT IV 600V och levereras komplett i en väska med 4 testledningar, krokodilklämmor, 3 x MA193 strömtänger (100mA till 10.000A), SD-kort 2GB, SD USB-adapter, USB-kabel, matningskabel, Multifix-magnet, manual samt PEL transfer programvara.

E-NR.: 42 019 67

 

Avancerad energianalys

Elektroniken brinner av. LED-ljuskällorna som skulle hålla i många år, slocknar. Produktionsapparaterna återstartar ofta, utan någon synlig anledning. Spänning och förbrukning ser bra ut. Eller gör de? Extremt kort händelser, av några få millisekunders varaktighet kan uppstå som följd av händelser i nätet, som vi inte rår över, eller som följd av defekt eller dåligt material i den egna installationen. Det kan visa sig vara transienta överspänningar eller kraftiga spänningsdyk, som slår sönder vår elektronik. Skall du få med allt, skall du välja et instrument, som med extremt hög bandbredd, får med även de minsta detaljerna.

Äkta energianalysatorer utmärker sig inte bara genom att kunna logga händelser av extremt kort varaktighet. En av styrkorna är också att bara logga de relevanta händelserna. Mindre avancerade instrument loggar t.ex. per minut, per sekund eller vad man nu valt. Det ger, speciellt vid loggning under veckor eller månader, extremt stora mängder irrelevanta data. Det är den enskilda händelsen som är intressant, inte resten av veckan, när det inte är några problem. Gränsvärden matas in, och relevanta data syns tydligt, utan att ”drunka i mängden”.

Avancerad energianalys 2

I denna focus edition vill vi speciellt framhäva PQA824, med transientinspelning vid hela 200kHz, till ett särskilt bra pris. Nu medföljer även ett PS4 (begränsad tillgång).

PQA 824 applications
HT PQA824 1

HT PQA 824 – energianalysator KAT IV

PQA 824 är en ny energianalysator som med 4 strömingångar och 5 spänningsingångar kan mäta på alla typer av nät. Instrumentet är utrustat med en lättavläst touch-skärm i färg som bl a visar kurvor, vektor- och anslutningsdiagram samt hjälpfunktioner. Instrumentet uppfyller EN50160 och mäter bl.a. TRMS spänning, ström, frekvens, cosφ,W,VA,VAR, kWh, kVAh, kVARh, spänningstoppa-/dalar –obalans, transienter/spikar ned till 5μs, harmonisk analys till den 49. harmoniska, flicker mm. PQA 824 är därför perfekt vid felsökning i problemfyllda miljöer.

PQA 824 har en inbyggd datalogger där tidsintervall, gränsvärden och parametrar kan väljas. Instrumentet har både internt minne samt möjlighet för extra minne med compact flash kort. I efterhand kan alla sparade parametrar via en RS232/USB-port överföras till en PC för vidare bearbetning i den medföljande Windowsprogramvaran. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras komplett i väska inkl. batterier, laddare, testledningar 4 flexibla strömtänger 3000A (HT Flex 33E) , Windows programvara, 1st CF-kort 2GB, USB-kabel, manual och kalibreringscertifikat. Som extra tillbehör kan ett antal olika strömtänger beställas.

E-NR.: 42 003 78

 

Energianalys i alla slags väder

Har du behov för att logga i t.ex. kabelskåp, elstolpar eller andre platser i tuff miljö, är det inga problem. Instrumenten finns ända upp till kapslingsklass IP67, och med möjligheten att ta matningsspänning direkt från mätspänningen, behöver du inte leta vägguttag vid loggning under längre perioder.

 

Tillbehör och hjälpmedel

Även om alla instrument levereras klara för användning, med t.ex. testledningar, krokodilklämmor, testpinnar osv., kommer man trots allt ibland i en situation, där det kan vara en utmaning att komma åt mätpunkterna. Vi känner nog alla situationerna: Den gamla gjutjärnscentralen är överfylld och den nya centralen är helt isolerad. I båda fallen är det dålig åtkomst till mätpunkter. Här har vi valt ett litet axplock av våra tillbehör till mätinstrumenten, som förhoppningsvis kan underlätta din vardag.

 

 

Elma Instruments använder cookies för att ge dig bästa möjliga service. Om du fortsätter med att använda våra tjänster, förutsätter det, att du godkänner användningen av dessa cookies. Läs mer om cookies, och skydd av personliga upplysningar här. >>>>
Acceptera